NOWE PROCEDURY NA CZAS PANDEMII

Opublikowano 22.05.2020, 20:30

 

                                                                     DRODZY RODZICE!

 

Przystosowaliśmy Nasze Przedszkole i

Ĺťłobek do obecnej sytuacji, tak by

zapewnić naszym wychowankom

bezpieczeństwo i komfort.

 

Przekazujemy dla Was nowe procedury

funkcjonowania placówki od dnia

25.05.2020 r. Prosimy by zapoznali się

państwo z nimi, a następnie pobrali i

wypełnili OŚWIADCZENIE.

Należy je przynieść w dniu powrotu

dziecka do Przedszkola/ Ĺťłobka.

 

1.OŚWIADCZENIE DLA

RODZICóW

 

2.ZASADY

PRZEBYWANIA OSóB

TRZECICH

 

3.REGULAMIN

ORGANIZACYJNY

 

4.PROCEDURA

PRZYPROWADZANIA

ĹťŁOBEK

 

5.PROCEDURA

PRZYPROWADZANIA I

ODBIORU

 

6.PODEJRZENIE

ZAKAĹťENIEM

 

7.PROCEDURA

BEZPIECZNEGO

POBYTU