Wigilia  Bożego  Narodzenia  to  jeden  z  najpiękniejszych  dni  w  roku, na  który  czekamy  i  przeżywamy  go  uroczyście.  W  naszym  przedszkolu  dzieci  każdego  roku  poznają  tradycje  i   zwyczaje  świąteczne  i  chętnie   uczestniczą  w  świątecznych przygotowaniach.

W  dzień Wigilii  Bożego Narodzenia 20.12.2022r.  w  całym  przedszkolu  panowała  radosna, ożywiona  atmosfera.  Świąteczne  dekoracje 
oraz  dzieci  w odświętnych  strojach  wprowadzały  nastrój  oczekiwania  na  wyjątkowe, niecodzienne  wydarzenia. Każda z grup ten szczególny dzień świętowała
w swojej sali. Dzieci i pracownicy symbolicznie podzielili  się  opłatkiem, a  następnie  wspólnie  zjedli  tradycyjną wigilijną wieczerzę. Po posiłku w każdej z sal rozbrzmiewały  kolędy. Pani  dyrektor złożyła   dzieciom  i  pracownikom  najlepsze  życzenia.

Kultywowanie  takich  tradycji  jest  dla  dzieci  szczególnie  ważne.  Takie  podniosłe  chwile  nie  tylko  utrwalają  dzieciom  znajomość  zwyczajów  świątecznych  lecz  również  wzmacniają  serdeczne  relacje  między  nimi.