KRASNOLUDKI                                             

Dzieci 3- letnie mają już skoordynowane i sprawne ruchy. Podejmują próby samodzielnego ubierania się i rozbierania. Bez problemu wspina się i biega, naśladuje sekwencje ruchów, potrafi nauczyć się układu, np. do piosenki lub wierszyka. Zgłaszają potrzeby fizjologiczne.  Opiekę w grupie Krasnoludki sprawują panie: Basia i Danusia.