przyjaciele kubusia puchatka - 6 latki

To grupa reprezentująca najstarsze grono przedszkolaków. Dzieci przygotowują się do pójścia do szkoły. 6-latek bez większych problemów odróżnia prawą stroną od lewej, grupuje zbiory, nazywa i wylicza dni tygodnia, miesięcy i pory roku. Umie przedstawić się, powiedzieć ile ma lat, gdzie mieszka, jak nazywają się jego najbliżsi, narysować w miarę proporcjonalnego człowieka z zaznaczonymi podstawowymi częściami ciała i liczyć w zakresie 10 i więcej w pamięci lub na konkretach. Potrafi również napisać swoje imię, zna obraz graficzny wybranych liter. Nauka pisania i czytania bardzo zaczyna go fascynować. W grupie Kubusie pracują panie Ania i Bożenka.