ŻABKI -3 LATKI

Dzieci 3- letnie mają już skoordynowane i sprawne ruchy. Podejmują próby samodzielnego ubierania się i rozbierania. Bez problemu wspinają się i biegają, naśladują sekwencje ruchów. 3 latek potrafi nauczyć się układu, np. do piosenki lub wierszyka. Zgłaszają potrzeby fizjologiczne. A podczas posiłku posługują się łyżką i kubkiem.  Opiekę w grupie Żabki sprawują panie: Anna, Ewa i Monika.