SOWY -5 LATKI

Dzieci lubią wykonywać różne prace plastyczne, chętnie malują, rysują i śpiewają. Wszystkie działania prowadzone w tej grupie pozwalają rozwijać samodzielność oraz wpływają na rozwój zainteresowań u dzieci. Po intensywnej pracy dzieci najchętniej odpoczywają przy słuchaniu bajek. Samodzielnie ubierają się, myją zęby, potrafią podać informacje na swój temat.

NAUCZYCIEL:  JOANNA JÓŻWIAK

POMOC NAUCZYCIELA: BEATA BOJKE