wiewiórki -6 LATKI

To grupa reprezentujące najstarsze grono przedszkolaków. W tej grupie znajdziemy dzieci przygotowujące się do pójścia do szkoły. Dzieci te potrafią się przedstawić, podać informacje o sobie, wiedzą też, komu i kiedy można podawać informacje na swój temat. Dokonują samooceny swojego zachowania. Kulturalnie zachowują się w miejscach publicznych, próbują przewidywać skutki swojego postępowania. Czynności samoobsługowe moją opanowane do perfekcji. Rozpoznają różne środowiska przyrodnicze, zjawiska atmosferyczne. Z grupą Wiewiórek pracują panie: Aleksandra, Ewa oraz Katarzyna.

 

DRODZY RODZICE PROSIMY O SYSTEMATYCZNE POBIERANIE PLANU PRACY:

PLAN PRACY NA MARZEC cz. 1 
PLAN PRACY NA MARZEC cz. 2  i
PLAN PRACY  NA KWIECIEŃ cz1,
PLAN PRACY NA KWIECIEŃ cz2 

PLAN PRACY NA KWIECIEŃ cz3

PLAN PRACY NA KWIECIEŃ cz4

PLAN PRACY NA KWIECIEŃ cz5

PLAN  PRACY  NA  MAJ cz1

PLAN  PRACY  NA  MAJ cz2

PLAN  PRACY  NA  MAJ cz3

PLAN PRACY NA MAJ cz4

PLAN PRACY CZERWIEC cz1

PLAN PRACY CZERWIEC cz2

PLAN PRACY CZERWIEC cz3

PLAN PRACY CZERWIEC cz4

PLAN PRACY LIPIEC 1,

LIPIEC 2

LIPIEC 3

LIPIEC 4

LIPIEC 5

SIERPIEŃ 1

SIERPIEŃ 2

SIERPIEŃ 3

SIERPIEŃ 4

PLAN NA GRUDZIEŃ