wiewiórki -6 LATKI

To grupa reprezentujące najstarsze grono przedszkolaków. W tej grupie znajdziemy dzieci przygotowujące się do pójścia do szkoły. Dzieci te potrafią się przedstawić, podać informacje o sobie, wiedzą też, komu i kiedy można podawać informacje na swój temat. Dokonują samooceny swojego zachowania. Kulturalnie zachowują się w miejscach publicznych, próbują przewidywać skutki swojego postępowania. Czynności samoobsługowe moją opanowane do perfekcji. Rozpoznają różne środowiska przyrodnicze, zjawiska atmosferyczne. Z grupą Wiewiórek pracują panie: Aleksandra Antonowicz, Beata Bojke oraz Emilia Treder.

NAUCZYCIEL: ALEKSANDRA ANTONOWICZ

POMOC NAUCZYCIELA: BEATA BOJKE