W roku szkolnym 2023/2024 przystąpiliśmy do XIV edycji projektu „Lider Lokalnej Ekologii” pod hasłem „Na tropie czystej wody”.

Temat dotyczył zagadnień obejmujących ochronę wód, ich ujmowania, uzdatniania i oczyszczania, lokalnych zasobów wody pitnej, obiegu wody w przyrodzie.

W projekcie wzięło udział 35 placówek oświatowych z terenu działania KZG „Dolina Redy i Chylonki”, z czego 27 przekazało sprawozdania z realizacji projektu można zobaczyć poniżej.

Na podstawie przekazanych sprawozdań oceniono sposób realizacji projektu w szkołach i przedszkolach. Ocena obejmowała m.in. zgodność i zakres tematyczny przeprowadzonych działań w oparciu o Regulamin, poprawność merytoryczną, zasięg przekazu oraz zaangażowanie w realizację projektu. Placówki, które uzyskały najwyższe oceny otrzymały tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2023/2024.

Z dumą ogłaszamy, że zdobyliśmy tytuł ,,Lidera Lokalnej Ekologii”. Gratulujemy paniom koordynatorkom, dzieciom i wszystkim zaangażowanym w ten projekt!