Drodzy Rodzice,

Płatności w naszym żłobku należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na podany numer konta.

Każdy rodzic dostaje od opiekuna kartkę z rozliczeniem za dany miesiąc i numerem konta do przelewu. Nieobecność dziecka wiąże się z nienaliczaniem opłaty za posiłki. Odpowiednia kwota zwrotu powróci do państwa w kolejnym miesiącu.

Żłobek uczestniczy w Programie Maluch+ i otrzymuje dofinansowanie na każde dziecko. Więcej informacji na temat programu znajduje się poniżęj.

Rodzice, którzy pobierają dofinansowanie ZUS w wysokości 400 zł na pobyt w żłobku proszeni są o poinformowanie dyrekcji.